Pennock Juridisch Advies

Legal & Interim

Juridisch advies.

 

Pennock Juridisch Advies richt zich op het verlenen van kundige, pragmatische en probleemoplossende juridische dienstverlening aan bedrijven, instellingen en particulieren. 

 Contractenrecht

 •  Opstellen en beoordelen van koopovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten, overeenkomsten van opdracht, distributie- overeenkomsten, concessie overeenkomsten e.d.
 • Opstellen en beoordelen van algemene in- en verkoopvoorwaarden

 

IE-recht

 •  Opstellen en beoordelen van licentiecontracten, project overeenkomst, outsourcing overeenkomst (inclusief overname personeel en activa), hosting overeenkomsten, Cloud overeenkomsten (PaaS, SaaS, IaaS), reseller agreement, bewerkersovereenkomsten, SLA's, ecrow overeenkomsten, exitplannen

 

 Ondernemingsrecht

 • Opstellen en beoordelen van vennootschaps-overeenkomsten
 • Advies & begeleiding bij de (ver)koop van ondernemingen
 • Opzetten van joint ventures
 • Ondersteuning bij geschillen met klanten en leveranciers
 • Implementatie van nieuwe wetgeving, bijvoorbeeld op het gebied van privacyrecht of arbeidsrecht

 

Arbeidsrecht

 •  Opstellen van arbeidsovereenkomsten en arbeidsvoorwaarden
 • Ondersteuning bij ontslag en beëindiging dienstverband (voor zowel werkgever als werknemer)
 • Opstellen en beoordelen van relatiebedingen en concurrentiebedingen
 • Opstellen van personeelreglementen (internet- en emailreglementen, autoleaseregeling, bruikleenovereenkomsten)

 • Advies over medezeggenschap en het opstellen van advies- en instemmingsaanvragen

 

Europees aanbestedingsrecht

 • Het begeleiden van Europese aanbestedingen

 

Juridische screening

 •  Screening van alle relevante juridische documenten om te bepalen of uw organisatie juridisch gezond is en onder meer voldoet aan vigerende wet- en regelgeving

 

Trainingen

 •   Geven van trainingen om de ‘legal awareness’ in uw bedrijf te vergroten zodat risico’s worden verminderd.